Privatumo politika

Privatumo politika

      1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš parduotuvės, turi užsiregistruoti „DressUp.LT“ internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį, „DressUp.LT“ patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti „DressUp.LT“ informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

      2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. „DressUp.LT“ patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. „DressUp.LT“įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

       3. Klientas, užsiregistruodamas „DressUp.LT“ parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis turi teisę užsakyti prekes „DressUp.LT“ parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, t.y. turi teisę arba iš viso neaptarnauti asmenų su tokio Kliento prisijungimo duomenimis arba neatsako prieš Klientą, jei tretieji asmenys įsigyja prekių Kliento vardu parduotuvėje.

      4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant „DressUp.lt“ parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

      5. „DressUp.LT“  patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

      6. Klientas įsipareigoja nedelsiant pranešti „DressUp.lt“ apie prisijungimo duomenų dingimą ar vagystę. Gavus atitinkamą Kliento pranešimą „DressUp.LT" įsipareigoja per protingą terminą užblokuoti dingusius/pavogtus Kliento prisijungimo duomenis, kad jais negalėtų pasinaudoti tretieji asmenys be Kliento žinios.
 


DressUp.lt - Vardinių dėvėtų rūbų parduotuvė © 2021